Om Louise
Louise Bringselius

Kontaktformulär

 
 
 
 

Om mig


Jag är docent och lektor i organisation och ledning (företagsekonomi) och verksam som forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Jag rankas som en av Sveriges mest inflytelserika debattörer i frågor om ledarskap och har röstats fram till Årets talare inom ledarskap 2023. Jag delar min tid mellan akademin och uppdrag som talare, författare och fristående kolumnist. Anlitades av regeringen år 2017-2019 för att som forskningsledare i Tillitsdelegationen förklara hur ledarskap och styrning kan utvecklas i offentlig sektor för att stärka medborgare och professioner. I denna roll ansvarade jag även för tolv forskarledda försöksverksamheter samt en forskningsantologi (SOU 2018:38). Min forskning fokuserar på frågor om tillit, kultur, ledarskap, revision och styrning.


Pressbilder finns här


IDAG

Forskare och docent i organisation och ledning (FEK) på Handelshögskolan i Stockholm, Center for Governance and Public Policy.

Fristående kolumnist i Sydsvenska dagbladet och Chefstidningen

Fristående föreläsare, rådgivare och författare (Bringselius Research & Education AB)

Ledamot i expertgrupper


BAKGRUND

2013-2024 Universitetslektor i företagsekonomi vid Lunds universitet

2021-2022: Föreståndare för samverkansmiljön Institute for Public Affairs vid Lunds universitet (www.inspa.se)

2019-2022: Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen

2017-2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationens tilläggsuppdrag, finansdepartementet

Jan 2018 - feb 2019: Strategisk rådgivare, ledningsgruppen vid koncernstab HR, Region Skåne

Jan 2017 - okt 2019: Forskningsledare i Tillitsdelegationen, finansdepartementet (rådgivare hösten 2018)

2017-2019: Krönikör i Barometern-OT (Kalmar län)

2013< Universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet. Sedan 2013 även docent i organisation och ledning (företagsekonomi), Lunds universitet

Okt 2008 - dec 2012:  Post-doc / forskare, Lunds universitet

Nov 2008: Filosofie doktor i organisation  och ledning (företagsekonomi), Lunds universitet

2012-2014: Gästforskare, Score/Stockholms universitet

Apr 2002 - Nov 2008: Doktorand, Lunds universitet

2002: Rådgivare informationssäkerhet, Ernst & Young (halvtid jämte forskarutbildning)

2001: Examen i grafisk formgivning och illustration, Berghs

2009-2010: Programmet Styrelsekraft, näringsdepartementet/Almi

1999-2001: Marknadschef Sydeuropa och Skandinavien, Precise Biometrics.

1998-1999: Financial Controller, Unisys

Jan 1998: Ekonomie Magister i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning, Lunds universitet (extra ämnen i examen: statsvetenskap, informatik, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap)


Övrigt

Medlem i Mensa

Partipolitiskt oberoende