Filmer

Filmer från seminarier

Tillitsbaserad styrning och ledning i teori och praktik

Inspelning från webbinarium om tillitsbaserad ekonomistyrning 4/9


Den 4 september kl 13.00 hölls ett öppet webbinarium om tillitsbaserad ekonomistyrning. Medverkade gjorde ekonomidirektörerna i Västra Götalandsregionen och Region Östergötland, kommundirektören i Vara, forskaren Johann Packendorff och jag. Se filmen här.


SKR står värd för samtal med Karlstad och Kävlinge (2023)


Detta webbinarium leds av SKR:s ordförande Palle Lundberg. Medverkar gör även Louise Bringselius och företrädare för Karlstad kommun och Kävlinge kommun, som berättar om sitt arbete.


Se filmen

Introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning


Louise Bringselius introducerar tillitsbaserad styrning och ledning, med särskilt fokus på styrningen.


Se filmen


Se även intervju vid Komlitt förlag här.

Borås kommun och Mölndals kommun


Två kommuner berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning och ledning.


Se filmen

Malmö kommun och Borlänge kommun


Två kommuner berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning och ledning.


Se filmen

Östra Göinge och Helsingborgs stad


Två kommuner berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning och ledning.


Se filmen

Arbetsgivarverket:

Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen


Myndighetscheferna för Konkurrensverket, Inspektionen för vård och omsorg, E-hälsomyndigheten och Arbetsgivarverket ger sina perspektiv på tillitsbaserad styrning efter en inledning av Louise Bringselius (moderator). Obs film i flera delar.

Se filmen


Hos Arbetsgivarverket finns fler filmer om tillit i staten, t ex här.

Se samtal med Åsa Lindh (GD på Statens servicecenter) här.

Tillit och kommunikation (2022)


Webbinarium med Charlotta Simonsson (forskare), Louise Bringselius (forskare) och Gabriella Hahr Werkmeister (kommunikationsdirektör i Skellefteå) om hur man kan arbeta med kommunikation för att bygga tillit.


Se filmen

Fredagsmagasinet:

tillit och etik i offentlig förvaltning (2022)


Samtal mellan Anders Kompass (fd FN), Janna Valik (fd GD på E-hälsomyndigheten), Vilhelm Persson (forskare) och Louise Bringselius (forskare) om tillit och etik.


Se filmen

Tillitsdelegationen:

överlämning av huvudbetänkande (2018)


Seminarium vid överlämnande av Tillitsdelegationens huvudbetänkande 2018


Se filmen

Tillitsdelegationen:

överlämning av betänkande om ersättningsmodeller (2017)


Seminarium vid överlämnande av Tillitsdelegationens delbetänkande om ersättningsmodeller 2017


Se filmen

Tillitsdelegationen:

seminarium om ledarskap och uppföljning (2019)


Seminarium med Tillitsdelegationen 2019 (obs film i flera delar)


Se filmen


För Louise Bringselius föreläsning om uppföljning, se här.

För Clas OIssons (ESV) föreläsning, se här.

Tillitsdelegationen:

seminarium om ledarskap och medledarskap (2017)


Seminarium med Tillitsdelegationen 2017


Se filmen


För Louise Bringselius föreläsning om uppföljning, se här.

För Clas OIssons (ESV) föreläsning, se här.

Forskningsperspektiv på tillit


Studiosamtal utifrån boken "Tillit och omdöme" vid Studentlitteratur. Fem forskare medverkar.


Se filmen


För Louise Bringselius föreläsning om uppföljning ur ett tillitsperspektiv, se här.

Vetenskapsfestivalen: tillit, korruption och ansvarsutkrävande


Statsvetenskapliga forskare om tillitens betydelse


Se filmen


unsplash