Hem

Välkommen!


Jag är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. Min forskning handlar om tillit, organisationskultur, ledarskap, professionellt inflytande samt uppföljning. Särskilt intresserar jag mig för offentlig sektor och samhället som helhet. Jag är också specialiserad inom tillitsbaserad styrning.

  År 2017-2019 var jag forskningsledare i regeringens utredning Tillitsdelegationen. Där utvecklade jag bl a ett teoretiskt ramverk med vägledande principer. Ansvarade även för för tolv forskarledda försöksverksamheter och en antologi (SOU 2018:38). Utredningen verkade för ökat handlingsutrymme för medarbetare och medborgare i offentlig sektor. Jag är även fristående krönikör i Sydsvenska dagbladet och talare. 

    Min forskning sträcker sig över 15 år tillbaka i tid och den finns publicerad i såväl internationella journaler som svenska böcker. Jag har även haft ledande positioner i såväl privat som offentlig sektor, exempelvis som internationell marknadschef och som strategisk rådgivare i Region Skåne. Är politiskt oberoende.

 

English summary


I korthet

  • Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt 2019-2022 om värderingar och etik i offentlig sektor, finansierat av Forte. Forskningsledare i Tillitsdelegationen 2017-2019.
  • Leder Akademins tillitsnätverk som är en idéburen fortsättning på Tillitsdelegationens arbete.
  • Fristående föreläsare.
  • Fristående krönikör i Sydsvenska Dagbladet
  • Ledamot i regeringens insynsråd vid Skolinspektionen och i flera expertgrupper
  • Ansvarig för nätverket Tillitståget, en grupp på Facebook där jag delar exempel på tillitsbaserad styrning i praktiken.

Ny arbetsbok om tillitsbaserat ledarskap!

Många har efterlyst ett arbetsmaterial till chefsutbildningar mm kring tillitsbaserat ledarskap. Nu är det på gång och i juni går en arbetsbok till tryck. Den bygger på de tre roller för en tillitsbaserad ledare som jag har presenterat i tillitsboken: facilitator, kompass och coach. Till dessa tre roller knyts också de nio vägledande principerna. Övningar varvas med fallbeskrivningar för diskussion. Mer information kommer.


Ny bok om organisationskultur!

I en tid då etik, integritet och respekt värderas högt behöver alla organisationer arbeta aktivt med sin organisationskultur. Inte minst är det viktigt för att värna ett gott professionellt omdöme som gör det möjligt att delegera beslutsmandat. I en helt ny bok diskuterar jag kritiken mot värdegrundsarbete och vad ett alternativ kan innebära, dvs ett tillitsbaserat och tillitsbyggande arbete med kulturen. Särskild vikt läggs vid lärande och etik. Jag menar att vi behöver utgå mer från beteenden och behov i varje del av organisationen, för att kunna ge ett anpassat stöd. Organisationen kan erbjuda en målbild, men själva arbetet med kulturen behöver sedan äga rum lokalt och vara mindre standardiserat. Boken kan beställas här.


Presentationer framöver i urval

Pga pågående pandemi ger jag endast webbföreläsningar för tillfället.

7/10: Presentation på Stora chefsdagarna, Stockholm

25/11: Presentation på konferensen "Ledarskap i den stora omställningen", arrangerad av Dagens Medicin.

8/12: Forskningskonferens på Södertörns högskola med Akademins tillitsnätverk (medarrangör och talare). Länk.

Krönikor och andra texter


11/9: Publikt / debattartikel / "Perfektion är en illusion som skapar felrädsla"

24/8: Sydsvenskan / krönika / "Perfektion är en illusion som skapar felrädsla"

3/8: Sydsvenskan / krönika / "Vård ska ges efter behov, inte efter ålder"

13/7: Sydsvenskan / krönika / "Vi går mot ett ansiktslöst samhälle"

22/6: Sydsvenskan / krönika / "Anställningstryggheten tjänar också företagen"

1/6: Sydsvenskan / krönika / "Sluta odla myter om könsskillnader"

11/5: Sydsvenskan / krönika "Krisen bär på frön till en bättre värld"

20/4: Sydsvenskan / krönika / "Politikerna måste lämna skyttegravarna i marknadsfrågan"

30/3: Sydsvenskan / krönika / "Människor hjälper varandra som aldrig förr"

9/3: Sydsvenskan / krönika / "Oron är alltid någon annans"

1/3: Ny bok! "Vägar till en god kultur: Tillit, lärande och etik"

17/2: Sydsvenskan / krönika / "Plats på äldreboende blott en dröm för många"

27/1: Sydsvenskan / krönika / "Viljan att söka lösningar tillsammans är samhällets guld"

7/1: Sydsvenskan / krönika / Riggade rekryteringar ett dolt skandalfält

29/12: Dagens Nyheter / debattartikel / "Offentliga sektorn måste utvecklas nära medborgarna"

16/12: Sydsvenskan / krönika / "Störst av allt är öppenheten"

1/12: Boksläpp, upplaga 2 av "Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor"

25/11: Sydsvenskan / Krönika / ”Hitta armlängds avstånd i kommunpolitiken”

8/11: Perspektiv i Dagens Samhälle: "Att leda med tillit får inte bli blomsterspråk"

16/10: Ny bok! "Ett mänskligare arbetsliv - samlade krönikor för samtal om framtiden"

30/9: Forskningsrapport om tillitsbaserad uppföljning publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie.

19/8: Forskningsrapport om kultur och värdegrundsarbete publicerad i Tillitsdelegationens rapportserie.

Fler krönikor här.


Intervjuer i urval

17/5: Idébanken, Norge: "Praktiske råd for tillitsbasert ledelse"

11/5: Förvaltarforum: "Att bygga tillitskultur i en orolig tid"

1/5: Intervju i podden Madestam & Lemne

April: Intervju i podden Fysioterapeuterna

11/3: Dagens Nyheter: "Så uppstår en tystnadskultur - och så kan den brytas"

14/11: Ingenjören: "Var tredje akademiker vågar inte framföra kritik"

24/10: Dagens Nyheter om Åklagarmyndigheten

22/10: SACO-podden "Hotet mot den akademiska friheten"

8/7: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet / intervju / "Lundaforskare tar plats i Skolinspektionens insynsråd"

6/6: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: Förskolan, tilliten och kvaliteten"

30/5: Sveriges Radio P1 / intervju / "Människans mått: NPM nu och i framtiden"


Kontakt

Twitter: @bringselius

E-post: louise@bringselius.se